مدرسه تبیان در مرکز اسلامی لیورپول
مدرسه تبیان در مرکز اسلامی لیورپول

مرکز اسلامی لیورپول مفتخر است که این افتخار را دارد که اولین مدرسه تبیان را در شمال غرب انگلستان تأسیس کند.

کتاب درسی این درس «مجموعه معارف اسلامی» است که توسط مجلس علما منتشر شده است.

این دوره از 28 نوامبر آغاز شده و برای همه متقاضیان واجد شرایط بین سنین 5 تا 15 سال باز است. رسانه آموزش زبان انگلیسی خواهد بود.

پس از اتمام موفقیت آمیز، به دانش آموزان گواهی موفقیت اعطا می شود.

متقاضیان می توانند هر یک یا ترکیبی از پنج موضوع زیر را انتخاب کنند:

آقاعد (باورهای اسلامی)
اخلاق (آداب اسلامی)
فقه (احکام اسلامی)
تاریخ اسلام
قرآن

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فرزندان خود در مدرسه تبیان، لطفاً به livice.uk@gmail.com ایمیل بزنید یا با: +447481980008 تماس بگیرید.

Facebook
Telegram
WhatsApp